The vacation time flies so quickly and we do not manage to inform about what we did in the Mokrá quarry during the past month.
First, we continued in managements of experimental plots with Calamagrostis. We performed two types of plot cover (partially water permeable and impermeable foils, both dark, impermeable for light). Next, we founded one more set of permanent plots with Calamagrostis, however, in this case it was not on a soil dump, but on area of cut forest where Calamagrostis expanded and forms dense stands.
About the end of June, we were glad to welcome an international committee and present our experiment, show what we have done and what interesting we plan to do. I think we made an impression :-)

Čas volna letí a my nestíháme informovat o tom, co jsme v uplynulém měsíci v mokerském lomu prováděli.
Jednak jsme pokračovali v zásazích na založených plochách se třtinou křovištní, kdy jsme zvolili dva způsoby zakrývání ploch (částečně vodopropustná a nepropustná vrstva, obě nepropustné pro světlo), dále jsme založili ještě jednu sadu ploch se třtinou, tentokrát ne na navážce, ale na smýcené ploše bývalého lesa, kam třtina expandovala a vytvořila husté porosty.
Koncem června jsme měli čest přivítat u našeho experimentu mezinárodní komisi a předvést, co jsme už zvládli udělat a co zajímavého máme ještě v plánu. Myslím, že jsme určitě udělali dojem :-)