Це представники 9 родин: Справжні щитники -6 видів, земляні щитники – 2 види, Щитники-черепашки – 1 вид, Крайовики – 2 види, Булавники – 1 вид, Лігеїди – 4 види, Набіди – 2 види, Стефалоцефаніди -1 вид, Червоноклопи – 2 види. Усі вони є характерними представниками напівтвердокрилих степових біоценозів Придніпров’я. Видовий склад клопів кар’єру є дещо збіднений, порівняно з природними екосистемами. Дослідження продовжуються.